Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Bác sĩ ngoại khoa chiến tranh tình báo kiếp sống-Tiểu Hoàng Ngư Nhất Căn | Chương 295: Phản công | Truyện convert Chưa xác minh | Ngoại khoa y sinh đích điệp chiến sinh nhai
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Bác sĩ ngoại khoa chiến tranh tình báo kiếp sống - Ngoại khoa y sinh đích điệp chiến sinh nhai
Còn tiếp
15/04/2024 09:42
Chương 295: Phản công
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

202 296 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Tỉnh phụ thuộc tam giáp bệnh viện ngực bác sĩ ngoại khoa, trở lại 1936.

Dao giải phẫu cản không được đạn.

Nhưng ngươi còn có thể không sinh bệnh vẫn là làm gì?

"Có muốn hay không sống? Cầu ta."