Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Cuối cùng mặc-Linh Bạch Nguyệt | Chương 102: Thấy hồ | Truyện convert Chưa xác minh | Chung mặc
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Cuối cùng mặc - Chung mặc
Chung mặc
Linh Bạch Nguyệt
Còn tiếp
07/06/2024 07:44
Chương 102: Thấy hồ
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Song Nữ Chủ văn! Bảo tử nhóm chú ý một chút! Tiến trình hơi có chút chậm! Làm linh lực vật dẫn vốn nên không nên có được linh trí, chỉ là người nào đó cuồng vọng đến cảm thấy căn bản không cần lo lắng thôi. . .