Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Đem phủ có tặc-Đào Y | Chương 237: Mây xanh (III) | Truyện convert Chưa xác minh | Tương phủ hữu tặc
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Đem phủ có tặc - Tương phủ hữu tặc
Đào Y
Còn tiếp
15/06/2024 20:52
Chương 237: Mây xanh (III)
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

« đem phủ có tặc) một cái là thiếu niên tướng quân; một cái là cường đạo.n n hai người trời xui đất khiến trở thành "Huynh muội", bắt đầu một đoạn tình trạng chồng chất "Hòa thuận" sinh hoạt.