Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Địa Ngục Dong Binh-Lâu Thượng Vân | Chương 537: Có nhiệm vụ | Truyện convert Chưa xác minh | Địa ngục dong binh
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Địa Ngục Dong Binh - Địa ngục dong binh
Lâu Thượng Vân
Còn tiếp
20/05/2024 19:16
Chương 537: Có nhiệm vụ
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

306 535 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Pháo hôi đại danh từ      cổ xưa nghề nghiệp      giết chóc đại danh từ      làm trương nguyên trở thành Dong Binh một khắc kia trở đi, liền biết mình chú định không cách nào trở lại quá khứ sinh hoạt      lại nhìn một đời pháo hôi như thế nào trưởng thành là tinh nhuệ thuê Dong Binh