Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ (Hào Tế / Chàng rể siêu cấp)-Tuyệt Nhân | Chương 6519: Chúng thần hợp lực (cuối cùng) | Truyện convert Nam sinh | Hàn tam thiên tô nghênh hạ
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ (Hào Tế / Chàng rể siêu cấp) - Hàn tam thiên tô nghênh hạ
Tuyệt Nhân
Hoàn thành
28/03/2024 08:51
Chương 6519: Chúng thần hợp lực (cuối cùng)
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1 m 6543 49

Like

Giới thiệu nội dung

Tiểu thuyết Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ giới thiệu vắn tắt:

Ở rể ba năm, tất cả mọi người coi là có thể cưỡi tại trên đầu ta. Mà ta, chỉ chờ nàng dắt tay của ta, liền có thể cho nàng toàn bộ thế giới. sách mới kỳ một ngày hai canh, lên khung sau ba canh. Thích duy trì nhiều hơn, điểm cái cất giữ, tạ ơn các vị đại lão.