Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Hệ thống quá hố, ta lấy mạng ngự thú-Thập Nhị Vi Sinh | Chương 108: Đến mà đến nha, đến cùng chém tử va vào mà | Truyện convert Chưa xác minh | Hệ thống thái khanh, ngã nã mệnh ngự thú
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hệ thống quá hố, ta lấy mạng ngự thú - Hệ thống thái khanh, ngã nã mệnh ngự thú
Thập Nhị Vi Sinh
Còn tiếp
07/06/2024 07:44
Chương 108: Đến mà đến nha, đến cùng chém tử va vào mà
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Xuyên qua là đứng đắn xuyên qua, ngự thú là đứng đắn ngự thú, nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống không phải đứng đắn hệ thống. Đường chém tâm: Ta muốn mạnh lên. Hệ thống: Vậy liền khắc mệnh. Đường chém tâm: Khắc chết làm sao bây giờ? Hệ thống: Vậy liền mạnh lên sau lại bù lại. Đường chém tâm: Vậy ta làm sao mạnh lên? Hệ thống: Vậy liền khắc mệnh. Đường chém tâm: ... Vậy ta không nghĩ mạnh lên, để ta làm cái bệnh sốt rét đi. Hệ thống: Cởi trói cũng phải khắc mệnh. Đường chém tâm: vocal... (chim hót hoa nở) hệ thống: Không cho ngươi chút động lực ngươi là sẽ không đi về phía trước, tóm lại, thêm. . .