Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Hoàng triều dạ hành-Nam Cực Đạo Thảo | Chương 885: Cao su khối | Truyện convert Chưa xác minh | Hoàng triêu dạ hành
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hoàng triều dạ hành - Hoàng triêu dạ hành
Còn tiếp
05/07/2023 12:08
Chương 885: Cao su khối
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

86 905 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Tám trăm dặm Tần Xuyên bụi đất tung bay, ba ngàn vạn người Tần cùng rống Tần xoang, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Có ai có thể nói cho ta sao? Không phục? Vậy liền chiến!