Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Hồn xuyên tiểu Trí, bắt đầu diệt chó hào-Tân Nhân Tiểu Hứa | Chương 642: Mẫu khắc chim một xuyên ba | Truyện convert Chưa xác minh | Hồn xuyên tiểu trí, khai cục diệt cẩu hào
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hồn xuyên tiểu Trí, bắt đầu diệt chó hào - Hồn xuyên tiểu trí, khai cục diệt cẩu hào
Còn tiếp
17/07/2024 03:49
Chương 642: Mẫu khắc chim một xuyên ba
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Pokemon không tư chất + nhiều nhất mang theo bốn cái kỹ năng, không thích mời rời đi