Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Hợp Hoan Tông tiểu sư đệ hưng phấn Tam thúc thúc-Lý Thanh Phong | Phiên ngoại, Ngẩng đầu nhìn trăng sáng | Truyện convert Chưa xác minh | Hợp hoan tông tiểu sư đệ hưng phấn tam thúc thúc
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hợp Hoan Tông tiểu sư đệ hưng phấn Tam thúc thúc - Hợp hoan tông tiểu sư đệ hưng phấn tam thúc thúc
Lý Thanh Phong
Hoàn thành
22/06/2024 06:46
Phiên ngoại, Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

621 344 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Không biết nguyên nhân gì bị Hợp Hoan Tông tiền bối thu làm quan môn đệ tử, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dạy cho hắn bất luận cái gì Hợp Hoan Tông song tu công pháp. Đã không ai giáo, vậy liền tự mình học thôi, liền từ giúp các sư huynh đệ luyện đại lực hoàn bắt đầu đi. . .