Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Hướng nhan hoan-Hiểu Vân | Chương 349: Không vì quốc thù nhà hận | Truyện convert Chưa xác minh | Triêu nhan hoan
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Hướng nhan hoan - Triêu nhan hoan
Triêu nhan hoan
Hiểu Vân
Còn tiếp
19/05/2024 23:56
Chương 349: Không vì quốc thù nhà hận
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

« hướng nhan hoan) Bùi liệt mắng chửi người lúc, cố hướng nhan, ngươi mắt mù! Cố hướng nhan, ngươi vô tâm! Cố hướng nhan, ngươi cút! Bùi liệt không mắng chửi người lúc, cố hướng nhan, ta sợ bóng tối, cố hướng nhan, ta