Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Lạnh kiếm phá thanh phong bắc thủ thanh phong-Thần Khiếu Phong Đạm Thai Hiên Danh | Chương 319: Ta kiếm cô lại sắc bén, cũng có sợ gì? | Truyện convert Chưa xác minh | Hàn kiếm phá thanh phong bắc thủ thanh phong
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Lạnh kiếm phá thanh phong bắc thủ thanh phong - Hàn kiếm phá thanh phong bắc thủ thanh phong
Còn tiếp
28/12/2023 16:28
Chương 319: Ta kiếm cô lại sắc bén, cũng có sợ gì?
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Chớ am thế sự không phồn hoa, nơi đây giang hồ chính thiếu niên!

(thiếu niên làm hứa Lăng Vân Chí, hoặc phong hầu bái tướng, kiến công lập nghiệp; hoặc tài hoa hơn người, thông minh qua người; hoặc tay cầm một kiếm, tiêu sái như gió. Chính là bởi vì có những người này, giang hồ mới trở nên vô hạn đặc sắc, thế gian mới có vô hạn khả năng. )

Giang hồ, không phải là dăm ba câu đạo cho hết.

Chư vị, lại nghe sách.