Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Long ngâm cửu tiêu: Đại hạ trận chiến đầu tiên tôn!-Lão Tỉnh | Chương 1353: Nhân Hoàng đảo | Truyện convert Chưa xác minh | Long ngâm cửu tiêu: Đại hạ đệ nhất chiến tôn!
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Long ngâm cửu tiêu: Đại hạ trận chiến đầu tiên tôn! - Long ngâm cửu tiêu: Đại hạ đệ nhất chiến tôn!
Lão Tỉnh
Còn tiếp
14/06/2024 16:50
Chương 1353: Nhân Hoàng đảo
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

100 1353 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

« long ngâm cửu tiêu: Đại hạ trận chiến đầu tiên tôn! ) chín Huyền Môn hai mươi chín thay mặt truyền nhân Triệu Bình an vào tù lịch luyện, lại bị vị hôn thê tới cửa từ hôn!