Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Nghi tu-Túc Tuyết | Chương 532: Vui | Truyện convert Chưa xác minh | Nghi tu
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nghi tu - Nghi tu
Nghi tu
Túc Tuyết
Còn tiếp
28/09/2023 00:46
Chương 532: Vui
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Hoằng huy qua đời...

Dận Chân lãnh tình...

Mình ngoan độc...

Lại đến một thế, hết thảy đều sẽ biến tốt a.

(người cảm thấy nghi tu quá thảm, muốn cho nàng một cái kết cục tốt đẹp. )