Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Nhị Hoàng Tử trải qua nguy hiểm ký-Hoàng Thu Văn | Chương 30: Thân cao thấp nhất thân cao tối cao | Truyện convert Chưa xác minh | Nhị hoàng tử lịch hiểm ký
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nhị Hoàng Tử trải qua nguy hiểm ký - Nhị hoàng tử lịch hiểm ký
Hoàng Thu Văn
Còn tiếp
12/09/2023 19:31
Chương 30: Thân cao thấp nhất thân cao tối cao
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Download client, tra xét xong cả tác phẩm giới thiệu vắn tắt. tác giả: Hoàng thu văn viết « Nhị Hoàng Tử trải qua nguy hiểm nhớ) không pop-up miễn phí đọc đầy đủ vì đăng lại tác phẩm, chương tiết từ dân mạng tuyên bố.