Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Nhuộm mặc từ-Nhất Mặc Nhập Cốt | Chương 23: | Truyện convert Chưa xác minh | Nhiễm mặc từ
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Nhuộm mặc từ - Nhiễm mặc từ
Nhiễm mặc từ
Chưa xác minh
18/04/2023 09:15
Chương 23:
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Trong vòng một đêm, ngũ đại gia tộc bị huyết tẩy diệt môn, tất cả liên lụy án này nhân viên đều bị diệt khẩu, tại cái này khiến người hoảng sợ sự kiện ẩn giấu đi âm mưu gì?