Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Phu nhân, xin nhận Thiếu soái một sủng!-Chi Ma Nhược Khai Hoa | Chương 316: Nhân sự điều động | Truyện convert Chưa xác minh | Phu nhân, thỉnh thụ thiểu suất nhất sủng!
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Phu nhân, xin nhận Thiếu soái một sủng! - Phu nhân, thỉnh thụ thiểu suất nhất sủng!
Còn tiếp
14/07/2024 00:50
Chương 316: Nhân sự điều động
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

50 316 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Nghe đồn Phó đại thiếu gia không gần nữ sắc, nhưng cưới sau đem nhà mình phu nhân sủng thượng thiên cái kia là ai ai ai? Tịch cũng cẩn: Bản phu nhân có cho có mạo có dáng người, có y thuật có không gian có linh tuyền, hắn không sủng ta muốn sủng ai? . . .