Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Quý tế lâm môn-Chu Nghị Lạc Ngưng | Chương 1484 Kiếm đến đảo | Truyện convert Chưa xác minh | Quý tế lâm môn
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Quý tế lâm môn - Quý tế lâm môn
Quý tế lâm môn
Còn tiếp
18/07/2024 22:12
Chương 1484 Kiếm đến đảo
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

17 1484 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Bốn năm trước, hắn bị gia tộc đuổi ra, một thân bản lĩnh bị hạn chế, trở thành trong mắt mọi người đồ bỏ đi người ở rể. Bốn năm sau, hắn biết được gia tộc bị diệt, hạn chế giải trừ, từ đó, nghịch chuyển nhân sinh, hồng nhan làm bạn.