Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Quỷ tiên: Từ lữ hành thương nhân bắt đầu-Danh Hỏa Tốc Phản | Chương 528: Cầm không | Truyện convert Chưa xác minh | Quỷ tiên: Tòng lữ hành thương nhân khai thủy
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Quỷ tiên: Từ lữ hành thương nhân bắt đầu - Quỷ tiên: Tòng lữ hành thương nhân khai thủy
Còn tiếp
06/02/2024 12:02
Chương 528: Cầm không
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

793 561 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Quỷ tiên: Từ lữ hành thương nhân bắt đầu.

Súng pháo cùng pháp thuật tranh phong, hung thủ cùng cự hạm giằng co. Bị thần bí kim quang lôi cuốn Triệu Thần ngoài ý muốn đi vào bị rất nhiều không thể diễn tả tồn tại ăn mòn Huyền Thiên thế giới, từ "Lữ hành thương nhân" bắt đầu, đạp lên tự cứu thậm chí cứu thế lữ trình. Bài này biệt danh lại gọi « có tiền có thể làm 'Quỷ' xoa đẩy)(thời gian đổi mới: 12 giờ trưa một chương, muộn sáu điểm một chương, mỗi ngày hai canh)