Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Siêu cấp con rể-Hạ Băng | Chương 1246: Đại kết cục | Truyện convert Nam sinh | Siêu cấp nữ tế
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Siêu cấp con rể - Siêu cấp nữ tế
Siêu cấp nữ tế
Hạ Băng
Còn tiếp
21/04/2021 20:40
Chương 1246: Đại kết cục
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

79.83 k 1246 0

Like

Giới thiệu nội dung

« siêu cấp con rể » ba năm trước đây, bởi vì cuồng vọng tự đại, để hắn mất đi hết thảy, ba năm sau, hắn lấy người ở rể chi danh, một lần nữa trở lại cái này để hắn mang đến sỉ nhục địa phương... Đã trở về, như vậy... Liền để thế giới này lần nữa run rẩy đi...