Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Ta Cửu Dương Thiên Đế, đô thị ai dám tranh phong!-Sở Vũ | Chương 366: Mạnh lên | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã cửu dương thiên đế, đô thị thùy dữ tranh phong!
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta Cửu Dương Thiên Đế, đô thị ai dám tranh phong! - Ngã cửu dương thiên đế, đô thị thùy dữ tranh phong!
Sở Vũ
Còn tiếp
18/05/2024 14:22
Chương 366: Mạnh lên
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

146 364 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

« ta Cửu Dương Thiên Đế, đô thị ai dám tranh phong! ) lá lâm trời chính là Cửu Dương Thiên Đế, tại đô thị bên trong quật khởi, trở thành hộ vợ cuồng ma, quét ngang tất cả thế lực!