Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Ta là Chu hằng dụ-Tiểu Sửu Hầu Tử Cát Cát | Chương 422: Lên đảo | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã thị chu hằng dụ
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta là Chu hằng dụ - Ngã thị chu hằng dụ
Còn tiếp
22/07/2024 10:39
Chương 422: Lên đảo
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

52 422 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Ở kiếp trước ta ngoài ý muốn phát hiện đăng đỉnh phương pháp, lại gặp người phản bội, lần này ta sống lại về trò chơi khai phục cùng ngày, ta thế tất yếu đoạt lại hết thảy, đoạt lại thuộc về ta hết thảy.