Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Ta là thế gian duy nhất tiên-Trừng Trung | Chương 10 Mua thuốc cùng bạn tốt | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã thị thế gian duy nhất tiên
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta là thế gian duy nhất tiên - Ngã thị thế gian duy nhất tiên
Trừng Trung
Còn tiếp
23/04/2023 10:13
Chương 10 Mua thuốc cùng bạn tốt
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Quảng cáo
Giới thiệu nội dung