Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Ta tại viết sổ thu chi-Tác Gia T1emws | Hai mươi bốn năm ngày một tháng năm | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã tại tả lưu thủy trướng
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta tại viết sổ thu chi - Ngã tại tả lưu thủy trướng
Tác Gia T1emws
Còn tiếp
02/05/2024 02:19
Hai mươi bốn năm ngày một tháng năm
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Đến duyệt văn dưới cờ trang web đọc ta càng nhiều tác phẩm đi!