Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Ta thật không phải Tu Tiên Giới huyền học đại lão-Ngũ Hoa Hùng | Chương 70: Đồng đội đến đông đủ | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã chân bất thị tu tiên giới đích huyền học đại lão
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta thật không phải Tu Tiên Giới huyền học đại lão - Ngã chân bất thị tu tiên giới đích huyền học đại lão
Ngũ Hoa Hùng
Còn tiếp
09/05/2023 23:55
Chương 70: Đồng đội đến đông đủ
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

150 73 0

Like

Giới thiệu nội dung

Ta thật không phải Tu Tiên Giới huyền học đại lão.

(hôm nay đại cát, nghi tu tiên) lục Ngữ Hân phát giác thai xuyên thành hậu cung văn Nữ Chủ, Nam Chủ mời hạ tuyến, tu tiên giao cho nàng. không CP