Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Ta vị diện hành trình-Thanh Y Thương | Thứ 1160 ----1162 chương nhanh chóng phát triển | Truyện convert Chưa xác minh | Ngã đích vị diện chi lữ
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Ta vị diện hành trình - Ngã đích vị diện chi lữ
Thanh Y Thương
Hoàn thành
13/05/2020 07:54
Thứ 1160 ----1162 chương nhanh chóng phát triển
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

3.44 k 1086 0

Like

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Xuyên qua trùng sinh vì người Saiya, thần bí đại thần thông giả truyền thừa, trí nhớ mơ hồ; kỳ dị minh tưởng trạng thái, vô hạn vị diện hành trình. . . .