Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Tới cửa long tế Diệp Thần Tiêu Sơ Nhiên-Tiền Trình Công Lược / Diệp Thần Tiêu Sơ Nhiên | Chương 5062 | Truyện convert Nam sinh | Diệp thần tiêu sơ nhiên
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Tới cửa long tế Diệp Thần Tiêu Sơ Nhiên - Diệp thần tiêu sơ nhiên
Còn tiếp
22/07/2023 06:12
Chương 5062
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1 m 7256 6

Like

Giới thiệu nội dung

Diệp Thần là tất cả mọi người xem thường ở rể, nhưng không có ai biết thân phận chân thật của hắn lại là đỉnh tiêm gia tộc đại thiếu gia, những cái kia xem thường hắn người, cuối cùng phải quỳ ở trước mặt của hắn, kinh sợ gọi hắn một tiếng gia!