Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Trò chơi thăng cấp hành trình lá tinh-Tinh Thậm Tế Nị | Chương 156 Một lần cuối cùng bảo tồn | Truyện convert Chưa xác minh | Du hí thăng cấp chi lữ diệp tinh
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Trò chơi thăng cấp hành trình lá tinh - Du hí thăng cấp chi lữ diệp tinh
Tinh Thậm Tế Nị
Còn tiếp
22/09/2023 01:26
Chương 156 Một lần cuối cùng bảo tồn
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Ngày này lá tinh tại trang web bên trên, phát hiện một cái mình chưa hề chơi qua trò chơi, về sau, trải qua ma đổi, mở ra trò chơi về sau, kết quả mình bị hút vào trong trò chơi, tiến hành đánh quái thăng cấp...