Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Tu tiên chính là vì khoe khoang-Tiêu Diêu Tự Tại Tiểu Bá Vương | Chương 163: Trở lại Hạ quốc | Truyện convert Chưa xác minh | Tu tiên tựu thị vi liễu trang bức
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Tu tiên chính là vì khoe khoang - Tu tiên tựu thị vi liễu trang bức
Còn tiếp
13/06/2024 00:12
Chương 163: Trở lại Hạ quốc
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Chưa xác minh
Quảng cáo
Giới thiệu nội dung

Một cái bình thường thanh niên, dưới cơ duyên xảo hợp đạp lên con đường tu tiên, thay đổi cuộc đời của mình, biết được thế giới không muốn người biết một mặt, khuấy động phong vân, thay đổi thế giới thế cục. . . .