Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Vứt bỏ chàng rể ngốc / Đô thị đệ nhất kỳ tài-Lương Thiểu | Chương 1854: Cắt chém thuật thần thông | Truyện convert Nam sinh | Đô thị đệ nhất kỳ tài
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Vứt bỏ chàng rể ngốc / Đô thị đệ nhất kỳ tài - Đô thị đệ nhất kỳ tài
Lương Thiểu
Còn tiếp
28/04/2024 12:30
Chương 1854: Cắt chém thuật thần thông
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1 m 3336 8

Like

Giới thiệu nội dung

Hoa Hạ đệ nhất gia tộc Thiếu chủ, thiên hạ đệ nhất kỳ môn truyền nhân sở bụi, học thành xuống núi trên đường, ngoài ý muốn phong ấn mình song hồn năm phách, làm năm năm đồ đần ở rể.