Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Y đạo vô song-Trần Phi | Chương 3419 | Truyện convert Nam sinh | Y đạo vô song
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Y đạo vô song - Y đạo vô song
Y đạo vô song
Trần Phi
Còn tiếp
22/10/2022 10:08
Chương 3419
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

1 m 7364 2

Like

Giới thiệu nội dung

Từ phía trên võ trên dưới núi núi Trần Phi, một tay y thuật thần kỳ trị bách bệnh, một thân vô địch võ thuật thế vô song.