Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Lý Cổ Đinh | Tác Giả
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập

Tác giả: Lý Cổ Đinh

  204 chương
Nam sinh  Đang  Convert
  325 chương
Nam sinh  Hoàn  Convert
  95 chương
Chưa xác minh  Hoàn  Convert
  0 chương
Chưa xác minh  Hoàn  Convert