Ai không vào được web thì vào trang hotruyen1.com nhé.
Menu
Vạn tiên chớ địch chi dũng-Lý Cổ Đinh | 5 ngày bạo càng 8 vạn 4, cầu cái ~! | Truyện convert Chưa xác minh | Vạn tiên mạc địch chi dũng
  Truyện      Nam sinh     Ngôn tình     Đam mỹ      Vô CP     Bách Hợp        Khác   Truyện đang đọc   Tìm Truyện   Đăng Nhập
Vạn tiên chớ địch chi dũng - Vạn tiên mạc địch chi dũng
Lý Cổ Đinh
Còn tiếp
09/05/2023 05:11
5 ngày bạo càng 8 vạn 4, cầu cái ~!
(Một số truyện chưa được cập nhật trên Hố Truyện, bạn hãy xem bản cập nhật của các server khác trong phần mục lục để đọc chương mới nhất)

Giới thiệu nội dung